MÜLKİYET HAKKI İHLALİNE YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI ANALİZİ

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin GÜLÇİN SARIOĞLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU  ( (Başvuru Numarası: 2019/25945- Karar Tarihi: 19/3/2024- R.G. Tarih ve Sayı: 8/7/2024-32596)  ile ilgili olarak vermiş olduğu ihlal kararı ana hatlarıyla irdelenecektir. KARARA KONU OLAY  Başvurucular, tapu kaydına dayandıkları taşınmazın ...››

DETAYLAR

MÜLKİYET HAKKI İHLALİNE YÖNELİK KARAR PAYLAŞIMI

  KONU: REVİZYON GÖRMEYEN TAPU KAYDININ AKİBETİ HAKKINDA   KARARA YÖNELİK DEĞERLENDİRMEMİZ:   "TAPULU TAŞINMAZIN SONRADAN YAPILAN KADASTRO SONUCU BAŞKLA BİR PARSELE REVİZYON GÖRMEMESİ, TAŞINMAZIN ORMAN PARSELİ OLARAK SINIRLANDIRILMASI HALİNDE;  TAŞINMAZ MALİKİNCE ÖNCELİKLE TESPİTE İTİRAZ DAVASI AÇ...››

DETAYLAR

MÜLKİYET HAKKI İHLALİNE YÖNELİK İÇTİHAT PAYLAŞIMI:

  "KADASTRO TESPİTİ SIRASINDA GÖL SULARI ALTINDA KALMASI VE KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE BULUNMASI NEDENİYLE TESPİTİ YAPILAMAYAN ESKİ TAPU KAYDININ REVİZYON GÖRMEMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TMKNIN 1007. MADDESİ UYARINCA TAHSİLİ TALEP EDİLEBİLİR"   KARARIN KÜNYESİ:   Yargıtay 5. Hu...››

DETAYLAR

SİGORTA ŞİRKETİNİN HASTANEYE SEVK UYGULAMASI SONA ERDİ

  Trafik kazası sonucunda bedensel zarara uğrayan kişilerin maruz kaldıkları zararlarını dava yoluyla talep etmeden önce KTK.nun 97. Maddesi uyarınca ilgili sigorta şirketine yazılı başvuru yapmaları zorunludur. Yargıtay, bu madde uyarınca yapılacak başvuru zorunluluğunu tamamlanabilir dava şartı olarak kabul etmektedir.   Bu bağl...››

DETAYLAR

MAKALE: TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN HAL: HATIR TAŞIMASI

  Öğreti ve uygulamada trafik kazasından kaynaklı tazminat davalarında tazminattan indirim yapılmasını gerektiren hallerden birisi de hatır taşımasıdır.   Taşıyanın, yakını olsun olmasın herhangi bir kimseyi taşıtına bindirip, ücret almaksızın bir yerden bir yere götürmesi olarak tanımlanan hatır taşımasının somut ...››

DETAYLAR

MAKALE : “ORMAN İÇİ AÇIKLIK” KAVRAMININ YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İRDELENMESİ

  1982 Anayasasının "Ormanların korunması ve geliştirilmesi" başlıklı 169. Maddesinin 1. ve 2. Fıkrası şöyledir:     "(1)Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve h...››

DETAYLAR

MAKALE ÇALIŞMAMIZ HAKKINDA

04.12.2021 TARİHLİ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞART DEĞİŞİKLİKLERİNİN TAZMİNAT DAVALARINA OLAN ETKİLERİ 01.06.2015 tarihinden bu yana yürürlükte olan yeni Trafik Sigortası Genel Şartlarının, trafik kazalarından doğan tazminat davalarında sigorta şirketinin sorumluluğunun kapsamının belirlenmesinde önemli bir yere sahip olduğu gö...››

DETAYLAR

PLANİMETRE OKUMALARI ARASINDAKİ FARKIN HATALI HESAPLANMASI

3402 SAYILI KANUNUNUN 41. MADDESİ UYARINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA, TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜNÜN PLANİMETRE OKUMALARI ARASINDAKİ FARKIN HATALI HESAPLANMASI SEBEBİYLE AZALMASI HALİNDE, TAŞINMAZ MALİKİ ZARARINI HAZİNEDEN TALEP EDEBİLİR.   İncelememize konu Yargıtay kararında da örneklendiği üze...››

DETAYLAR

TAPUDA YÜZ ÖLÇÜM AZALMASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVASINA YÖNELİK KARAR İNCELEMESİ

3402 SAYILI KANUNUNUN 22/A MADDESİ UYARINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA, TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜNÜN AZALMASI HALİNDE, TAŞINMAZ MALİKİ ZARARINI HAZİNEDEN TALEP EDEBİLİR.   İncelememize konu Yargıtay kararında da örneklendiği üzere, dava konusu taşınmaz 1959 tarihinde tapulama çalışmaları ...››

DETAYLAR

ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALDIĞI TESPİT EDİLEN TAPULU TAŞINMAZ İÇİN TAZMİNAT ÖDENMEMESİ MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDER

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/6/2021 tarihinde, Sabahat Günindi (B. No: 2018/15204) başvurusunda, Anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.   Olaylar   Başvurucunun Yunanistandan göç eden dedesin...››

DETAYLAR

MAKALE:YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI

Ülkemizde orman kadastro faaliyetlerinin uzun yıllar boyunca çift başlı şekilde yürütüldüğü görülmektedir. Bu bağlamda orman kadastrosunun 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman kadastro ekiplerince,  3402 sayılı kanun uyarınca da arazi kadastrosu ekiplerince yapılması sebebiyle çelişkili ...››

DETAYLAR

ANAYASA MAHKEMESİNİN KTK.`NIN BAZI MADDELERİNİ İPTAL KARARINA DAİR SÖYLEŞİ

Söyleşi duyurusu  Trafik kazasında zarar gören kişilerin açtığı tazminat davalarında tazminatın kapsam ve tayinine yönelik kökleşmiş Yargıtay uygulaması ; sigorta şirketlerinin lobi faaliyetleri sonucunda , önce 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren trafik sigortası genel şartları ile askıya alınm...››

DETAYLAR

TAPU SİCİLİNİN HATALI TUTULMASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVASINA YÖNELİK KARAR İNCELEMESİ

MAHKEME KARARI İLE TAPUDAN TERKİN EDİLEN TAŞINMAZA YÖNELİK KARARIN TAPUYA BİLDİRİLMEMESİ SONUCUNDA, TAŞINMAZIN BU DURUMUNU BİLMEYEREK SATIN ALAN 3. ŞAHIS, ZARARINI HAZİNEDEN TALEP EDEBİLİR.   Bir taşınmazın mahkeme kararı ile kaydının iptali ve terkini istemli dava açılmış ve bu dava kabul ile sonuçlanmış ise, iş bu kararı...››

DETAYLAR

HEKİM KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT DAVALARI DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINA ALINDI

  28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7251 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 59. Maddesi ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna eklenen 73/A maddesi ile Tüketici mahkemelerinde gör&...››

DETAYLAR

MAKALE: AV. MUSA ADIYAMAN YAZDI.

Trafik kazası sonrasında talep edilebilecek zarar kalemleri arasında Geçici İş göremezlik tazminatı da bulunmaktadır.   Büromuz avukatlarından Av. Musa ADIYAMAN tarafından kaleme alınan ve geçici iş göremezlik zararının mahiyeti, hesaplanma şekli, bu zararın tazminine yönelik Yargıtay uygulaması ile 01.06....››

DETAYLAR

HER HAFTA 5 İÇTİHAT UYGULAMAMIZ HAKKINDA

Yaşamın bir parçası olan Hukuk bilimi, tıpkı yaşam gibi gelişim ve değişime açıktır. Esasında bu canlılık, her olayın somut koşullarına uygun çözüm bulmayı da beraberinde getirmektedir.   Biz hukukçular, görevimiz gereği hukuk alanındaki gelişim ve değişimleri yakından takip etmek durumundayız. &...››

DETAYLAR

AV.MUSA ADIYAMAN , TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE DAİR İNTERAKTİF SÖYLEŞİYE KATILDI

Büromuz avukatlarından Av.Musa ADIYAMAN ,15.05.2020 cuma akşamı saat 21.30 da Sakarya Barosu avukatlarından Av. İlkur EBİZ YILDIZ’ın moderatörlüğünde YouTube kanalı üzerinden “Trafik sigortası genel şartlarında yapılan değişiklikler”  konulu  interaktif söyleşiye katılmıştır.    ...››

DETAYLAR

MAKALE: TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA 20.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLERİN İNCELENMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı RGde yayımlanarak 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar ile, 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan (01.06.2015 y&uum...››

DETAYLAR

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI - İŞ YERİNDE YABANCI UYRUKLU ŞAHIS ÇALIŞTIRMAK - BERAAT -

Afgan uyruklu şahısları iş yerinde çalıştırması münasebetiyle, 5237 sayılı TCKnın 79/1-a maddesi gereğince  Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca göçmen kaçakçılığı yapma suçundan hakkında iddianame tanzim edlip yargılanan müvekkil sanığın, söz konusu yabancı uyruklu şahısları net ücret,...››

DETAYLAR

ORMAN OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TAPUSU İPTAL EDİLEN TAŞINMAZA YÖNELİK TAZMİNAT KARARI

  Tarafımızca takip edilip sonuçlandırılan karara konu olay şu şekildedir;   Davacı müvekkilin tapuda maliki olduğu Yalova ili, Merkez ilçesi, Sugören köyünde bulunan 9.989,44 m² yüzölçümlü ve tarla vasıflı taşınmaz, tapulama tarihinden çok sonraki bir tarihte y&o...››

DETAYLAR

AV. MUSA ADIYAMAN, STAJYER AVUKATLARA İŞ KAZASI İLE MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI SUNUMUNU YAPTI

Büromuz avukatlarından Av. Musa ADIYAMAN, Sakarya Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından 30.01.2020 tarihine düzenlenen "İŞ KAZASI İLE MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI" konulu seminerde, stajyer avukatlar ile buluştu.   Baro konferans salonunda gerçekleşen ve 2 saat süren seminerin birinci bölüm&...››

DETAYLAR

STAJYERİMİZ SN EBUBEKİR AĞBABA AVUKATLIK RUHSATINI ALDI

Hukukun uygulanmasında itici güç avukatlardır. Haksızlığın karşısında susmayan avukatlardır. İnsanlık tarihinin her döneminde hakkı haykıran ve adaletin tecellisinde en temel rolü oynayan da avukatlardır.  Böylesi önemli bir mesleğe intisap eden stajyerimiz sn . Ebubekir AĞBABA’ya meslek hayatında ü...››

DETAYLAR

ANAYASA MAHKEMESİ: TAŞINMAZIN SONRADAN 1. DERECE DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLMESİ MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE SAYILIR

  21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun "Tanımlar ve kısaltmalar" kenar başlıklı 3. maddesinde "sit alanı", "tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özel...››

DETAYLAR

YARGITAY: DOKTOR HATASINDAN KAYNAKLI AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ UYGULANMALIDIR

  Doktor hatasından  (diğer bir ifadeyle tıbbi kötü uygulamadan) kaynaklı yaralanma ve ölüm hallerinde zarar görenler tarafından, uygulamayı yapan doktor ve çalışmakta olduğu hastaneye karşı tazminat davası açılabilmektedir.  Bu davalarda uygulanacak zamanaşımı süresi önem arz etmekte...››

DETAYLAR

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN SAĞLIK SEBEPLERİ NEDENİYLE HAKLI NEDENLE FESHİ

Tarafımızca takip edilip sonuçlandırılan karara konu olay şu şekildedir;   Davalı işveren bünyesinde fitness eğitmeni   olarak görev yapan davacı müvekkile ilişkin, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulunca tanzim edilen raporda ağır egzersiz yapmasının sakıncalı olduğu i...››

DETAYLAR

MAKALE: İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARINDA MALULİYETİN TESPİTİ PROSEDÜRÜ

  İş kazasına dayalı tazminat davalarında, tazminatın kapsam ve tayinini belirlemeye yarayan en önemli olgulardan birisi de maluliyet olgusudur.   Maluliyetin tespiti olgusu,  işçinin hak kazanacağı gelir ve tazminatın miktarı bakımından da oldukça önem arz etmektedir.   Av. Arb. Musa ADIYAMAN tarafı...››

DETAYLAR

İMAR PLANINDA İLKÖĞRETİM TESİSİ ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZIN 33 YIL BOYUNCA KAMULAŞTIRILMAMASI, TAZMİNATI GEREKTİRİR

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (İBRAHİM  SÖZER VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/10425 -Karar: 04.04.2019)   Bireysel başvuru kararına konu olay kısaca incelendiğinde,  tapuda başvurucular adına kayıtlı buluna taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla 1986 yılında ilköğretim tesis alanı vasfıyla...››

DETAYLAR

MAKALE: AV. MUSA ADIYAMAN YAZDI

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI YARALANMA NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA MALULİYET TESPİTİNİN HANGİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILACAĞI HAKKINDA YÜKSEK MAHKEME UYGULAMASI Bu çalışmamızda, trafik kazasından kaynaklı yaralanma nedeniyle açılacak tazminat davalarında, tazminatın kapsam ve tayin...››

DETAYLAR

KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK: KARAR KESİNLEŞMEDİKÇE MALİKE ÖDEME YAPILAMAZ

  12.06.2019 tarih ve 30799 sayıılı resmi gazete yayımlanan 7176 Sayılı Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21. maddesi ile  4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı kamulaştırma kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:   "GEÇİCİ MADDE 14 - Kamulaştır...››

DETAYLAR

HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞAN İŞÇİYE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ OLARAK 2,5 GÜNLÜK YEVMİYE ÖDENMELİDİR

    HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞAN İŞÇİYE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ OLARAK 2,5 GÜNLÜK YEVMİYE ÖDENMELİDİR     4857 sayılı iş kanununun "Hafta tatili ücreti" başlıklı 46. maddesinin 1. fıkrasında iş kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 ünc&u...››

DETAYLAR

FUTBOLCU - KULÜP - ŞAMPİYONLUK PRİMİ TALEBİ - UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU KARARI

Tarafımızca takip edilip sonuçlandırılan karara konu olay şöyledir;   Sakaryaspor A.Ş. bünyesinde 2016/2017 sezosunda faaliyet gösteren davacı-futbolcu, Sakaryaspor A.Ş.nin 2016/2017 sezonunda şampiyon olduğunu ve bir üst lige çıktığı, taraflar arasında akdedilen Profesyonel Futbolcu Geçici Transfer S...››

DETAYLAR

HEKİM KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT DAVALARINDA AYDINLATILMIŞ ONAMIN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA DAİR YARGITAY KARARI İNCELEMESİ

  İncelemesi yapılan Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 18.09.2018 Tarih ve 2016/26894 Esas - 2018/8072 Karar sayılı kararına konu olay şöyle gerçekleşmiştir:   YARGILAMA KONUSU OLAYIN GELİŞİM VE OLUŞUMU;   Davacı hasta, sol memesinde ağrı sebebiyle davalı hekime muayene olduğunu, muayene yapan hekimin davacının kansere y...››

DETAYLAR

MAKALE:HARİCEN SATIŞA DAYANARAK BAŞKASINA AİT TAPULU TAŞINMAZ ÜZERİNE BİNA YAPAN MALZEME SAHİBİNİN HAKLARI

  Bilindiği üzere tapuda kayıtlı taşınmazların satışı ancak tapuda yapılan resmi işlemle gerçekleşebilmektedir. Hal böyle iken tapuda kayıtlı taşınmazın satışına ilişkin yazılı sözleşmenin resmi biçimde yapılmaması halinde, anılan sözleşmenin TMK. md.706, TBK md.237, Tapu Kanunu md.26 ve Noterlik Kanunu md.60...››

DETAYLAR

STJ. AV. EMİRCAN CEBECİ AVUKATLIK RUHSATINI ALDI

Hukuk büromuz avukatlarından Av. Batuhan SEVERCAN nezaretinde stajını tamamlayan Stj. Av. Emircan CEBECİ, Baro Yönetim Kurulu ve davetliler huzurunda ettiği avukatlık yemini sonrasında mesleğe adımını attı.   Avukatlık ruhsatını Av. Batuhan SEVERCANın elinden alan ve bundan sonraki mesleki faaliyetini ADIYAMAN & SEVERCAN hukuk ...››

DETAYLAR

MAKALE

İMAR PLANI İLE  MALİKİN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANDIĞI TAŞINMAZLARA YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ İRDELENMESİ     Ülkemizde kamu idareleri ve belediyelerce taşınmazın bir kısmının ya da tamamın kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere imar planlarında park,  yol,  yeşil alan,  eğitim tesisi, ...››

DETAYLAR

ZORUNLU TRAFİK SİGORTA LİMİTİNİ AŞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDEN İŞLETEN VE SÜRÜCÜ SORUMLUDUR

Bilindiği üzere Karayolları Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları 01.06.2015 tarihinde esaslı değişikliklere uğrayarak yürürlüğe girmiştir.   Bu bağlamda tazminat hesabını etkileyen bir çok  konuda önemli değişiklikler getirilen düzenlemeye göre,  artık taz...››

DETAYLAR

STAJYERİMİZ SN. AV. MUSTAFA YAVUZ YÜRÜKÇÜ`NÜN AVUKATLIK RUHSAT TÖRENİNE KATILDIK

"Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmedigi sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir." ( Leadri) Bireyin ve toplumun vicdanında  değer bulan adal...››

DETAYLAR

TAPUDA YÜZÖLÇÜMÜ AZALMASI HALİNDE MALİKİN HAKLARI

Genel arazi kadastro çalışmaları sırasında tespit ve tescile tabi tutulan çekişmeli taşınmazın, sonradan 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama ile yüzölçümü azalmış olabilir. Örneğin genel arazi kadastrosu sonucunda tapuya 3000 m2 yüzölçümü ile tespit ve...››

DETAYLAR

TRAFİK KAZASI YA DA İŞ KAZASI SONUCUNDA SÜREKLİ MALULİYET OLUŞMASA BİLE MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişilerin, bu yaralanmaları sebebiyle sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.   Bu kapsamda sürekli iş göremez hale gelen mağdur, ömür boyu oluşacak iş gücü kaybı sebebiyle maddi tazminat talep edebileceği gibi, uğranılan acı ve ıstırabın bir...››

DETAYLAR

ANAYASA MAHKEMESİ: 20 YIL ÖNCE VEFAT EDEN MALİKE AİT TAPULU BİR TAŞINMAZ, ZİLYETLİK YOLU İLE KAZANILAMAZ.

  Türk Medeni Kanununun 705. Maddesinde taşınmaz mülkiyetinin ne şekilde kazanılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre "Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tesc...››

DETAYLAR

MAKALE: TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARININ UYGULANMA ZAMANINA DAİR YARGITAY KARARLARININ İRDELENMESİ

Bilindiği üzere Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 01.06.2015 tarihinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında önemli değişiklikler yaparak yeni bir uygulamanın önünü açmış bulunmaktadır.   Genel şartlarda yapılan köklü değişikliler sonrasın...››

DETAYLAR

TRAFİK KAZALARINDA YENİ UYGULAMA: TEMASSIZ KAZA

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (Trafik) sigortası genel şartlarının  "A-2 tanımlar" başlıklı maddesinin (ç) bendinde yapılan değişiklik 02.08.2016 tarih ve 29789 sayılı RG de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmakladır.   Söz konusu genel şartların "ç) İşletilme Hali"  ...››

DETAYLAR

İŞ KAZASI SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARLAR, OLAYDA KUSURU BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİ YETKİLİSİ VE MÜDÜRÜNDEN DE TALEP EDİLEBİLİR

  Uygulamada, kazazade işçinin uğradığı iş kazası neticesinde oluşan cismani zararlar nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat istemli tazminat davalarının, genellikle işveren gerçek kişi ya da şirkete karşı açıldığı bilinen bir husustur.   Bazı durumlarda ise iş kazasının meydana gelmesinde kusuru bulunan ...››

DETAYLAR

EVDE BAKIM ÜCRETİ ALINMASI, BAKICI GİDERİ TAZMİNATI TALEP EDİLMESİNE ENGEL DEĞİLDİR.

  Uğradığı kaza sonucunda ağır biçimde yaralanıp vücudunda oluşan kemik kırıkları nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen kazazede, açacağı tazminat davasında, sürekli ve geçici iş göremezlik zararı yanında , ayrıca  hayatı boyunca bakıma muhtaç hale gelmesi nedeniyle, bakıcı gideri/tazminatı da tal...››

DETAYLAR

BAĞIŞLAMA KOŞULUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ, BAĞIŞLAYAN MALİKE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇMA HAKKI BAHŞEDER

Taşınmaz maliki tarafından, kamu hizmetine tahsis edilmek ya da kamu hizmetinde kullanılmak üzere bir yapı yapılması kaydı şartı ile ( örneğin okul, hastane, cami , karakol yapılması vs) taşınmazın kamu idaresine bağışlanması mümkündür. Bu tür bir bağışlama "koşullu bağışlama" olup, bu bağışlamada bağışlanan, bağış kon...››

DETAYLAR

BANKADA HESABINA PARA YATIRMAK İÇİN BEKLEYEN KİŞİNİN PARASININ BANKA İÇERİSİNDE ÇALINMASINDAN BANKA SORUMLUDUR.

Bankalar bir güven kurumu olup,   basiretli bir tacir gibi davranmakla mükelleftirler. Bu kapsamda bankalar kendi üzerlerine düşen özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklı hafif kusurlarından dahi sorumludur.   Yargıtay, ekonomide önemli rol oynayan bankaların...››

DETAYLAR

AMELİYAT ÖNCESİNDE HASTAYA KARŞI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ TAZMİNAT GEREKTİRİR

Sağlık hukukunda hekimin en önemli borçlarından olan birisi "aydınlatma yükümlülüğü" olup,  söz konusu yükümlülük "Avrupa Biyotıp Sözleşmesi"nde kapsamlı olarak düzenlenmiştir.   Anılan sözleşmede sağlık alanında herhangi bir müdahalenin, ilgili kişinin bu...››

DETAYLAR

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINI KONU ALAN YENİ KANUN TASARISI NELERİ İÇERİYOR?

  Bilindiği gibi hukukumuzda çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik mahkeme kararının taraflarca yerine getirilmemesi durumunda çocuk teslimine dair icra yoluna gidilmektedir. Bunun için çocuk teslimini isteyen taraf icra müdürlüğü kanalıyla "çocuk teslimine dair icra" takibi baş...››

DETAYLAR

ANAYASA MAHKEMESİ: ZAMANAŞIMININ DAR VE KATI YORUMLANMASI MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ İHLALİDİR.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25.7.2017 tarihinde Yaşar Çoban tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/6673), Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.      Karar içeriği incelendiğinde, tapu sicilinin hatalı tutulmasından kay...››

DETAYLAR

YARGITAY: STAJYERİN İŞ YERİNDE GEÇİRDİĞİ KAZA İŞ KAZASIDIR

Bir işyerinde staj yapmak amacı ile çalışmakta olan stajyerin, çalıştığı sırada iş kazasına maruz kalması halinde, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince iş kazasına dayalı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Konu ile ilgili güncel Yargıtay kararı sitemizin "Güncel İçtihatlar- Yargıtay kararla...››

DETAYLAR

MAKALE : TAŞINMAZIN DEĞERİNİN SAPTANMASINA YÖNELİK YARGITAY UYGULAMASI

Ülkemizde taşınmaz mülkiyetine yönelik olarak yapılan ihlallerin en kapsamlı yansımasını "Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklı davalar" oluşturmaktadır.   Hemen belirtelim ki, yasa koyucu,  Devlete,  mülkiyet hakkı ya da başkaca bir aynî hak edinen kişinin iş bu haklarının kaydedildiği tapu sicilinin doğr...››

DETAYLAR

HATALI KADASTRO İŞLEMİ SONUCUNDA TAPU KAYDINDA OLUŞAN YÜZÖLÇÜM AZALMASINDAN HAZİNE SORUMLUDUR

Ülkemiz kadastro uygulamasında,  ilk defa tespit ve tapuda tescile tabi tutulan bir taşınmazın, sonradan yüzölçümünün 3402 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca yapılan kadastro uygulaması ile azalması söz konusu olabilmektedir.   Böyle bir durumda tapu kaydına güvenen malikin, sonradan ...››

DETAYLAR

KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇİNDE KALAN VE TAPUSU İPTAL EDİLEN TAŞINMAZIN BEDELİNİN TAZMİNİ GEREKİR

Bilindiiği üzere kıyılar, 1982 Anayasasının 43/1. Maddesine göre Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, bu yerlerin özel mülkiyete konu olma imkanı yoktur.   Yine 3621 sayılı Kıyı Kanununun kıyılar ile ilgili genel esasları belirleyen 5. maddesinde de Anayasaya paralel olacak şekilde düzenleme yapıldığı,...››

DETAYLAR

TAPULU TAŞINMAZ ÜZERİNE KONULAN ORMAN ŞERHİ, MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDEN BİR UYGULAMA OLUP, TAZMİNAT GEREKTİRİR.

Tapuya kayıtlı olan bir taşınmazın maliki, TMK.nun öngördüğü sınırlar içerisinde dileği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Hal böyle iken, taşınmazın tapuya kayıt ve tescilinden sonraki bir tarihte yapılıp kesinleşen orman kadastrosu sonucunda taşınmazın kısmen ya da tamamen orman tahdit sınırları içerisine dahil...››

DETAYLAR

DANIŞTAY: DOĞUM OLAYINDA KUSURSUZ BULUNAN İDARENİN MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİ GEREKİR

İdare Hukukunun ilkeleri ve Danıştayın yerleşik içtihatlarına göre, bünyesinde risk taşıyan hizmetlerden olan sağlık hizmetinden yararlananın zarara uğraması halinde , bu zararının tazmini, ancak idarenin ağır hizmet kusurunun varlığı halinde mümkün olabilecektir.   İdare kural olarak, yürüttüğü...››

DETAYLAR

TRAFİK KAZALARINA DAYALI TAZMİNAT DAVALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2918 say...››

DETAYLAR

AV. MUSA ADIYAMAN, STAJYER AVUKATLARA İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI SUNUMUNU YAPTI

Büromuz avukatlarından Av. Musa ADIYAMAN, Sakarya Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "İŞ KAZALARINA DAYALI TAZMİNAT DAVALARININ UYGULAMA IŞIĞINDA DEĞERENDİRİLMESİ" konulu seminerde, stajyer avukatlar ile buluştu. Baro konferans salonunda gerçekleşen ve 3 saat süren seminerin birinci bölümünde, iş k...››

DETAYLAR

STAJYERİMİZ SN. MERVE ŞAHİN`İN AVUKATLIK RUHSAT TÖRENİNE KATILDIK

Yaşadığımız toplumda Hukukun üstünlüğünün sağlanması, adaletin tesis ve tecellisinde avukatın rolü yadsınamaz.   Gerçekten de "İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır." (Voltaire) Adıyaman & Severcan hukuk bürosu olarak Staj hayatını başarı ile tamamlayarak adalet dağıtmak ü...››

DETAYLAR

AV. MUSA ADIYAMAN, STAJYER AVUKATLARA TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI SUNUMUNU YAPTI

Büromuz avukatlarından Av. Musa ADIYAMAN, Sakarya Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 2016/2017 yıllık ders programı kapsamında "TRAF KAZALARINDAN DOĞAN BEDENSEL ZARARLARDAN KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI " konulu derste, stajyer avukatlar ile buluştu. Baro konferans salonunda gerçekleşen ve 3 saat sür...››

DETAYLAR

STAJYERİMİZ SN. HİLAL KARADEMİR`İN AVUKATLIK RUHSAT TÖRENİNE KATILDIK

Sajyerimiz Hilal KARADEMİR , Sakarya Barosu hizmet binasında düzenlenen tören ile avukatlık yemini ederek ruhtasını aldı. Kendisine başarılı bir meslek hayatı diliyoruz....››

DETAYLAR

ORMAN VASFINDA OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TAPUSU İPTAL EDİLEN TAŞINMAZIN BEDELİNİN TAZMİNİ GEREKİR

Ülkemizde uzun yıllar boyunca arazi kadastrosu ile orman kadastrosunun farklı birimlerce yapılması sonucunda niteliği itibari ile orman olan taşınmazların özel mülkiyete konu edilerek gerçek ve tüzel kişiler adına tapu kaydı oluşturulduğu bilinmektedir.Mülkiyet hakkının kazanılmasından çok sonraki tarihlerde, ...››

DETAYLAR

STAJYERİMİZ SN. MELİKE BÜŞRA YİĞİT`İN AVUKATLIK RUHSAT TÖRENİNE KATILDIK

Ofisimizde stajını tamamlayan Melike Büşra YİĞİT;  Sakarya Barosu hizmet binasında düzenlenen tören ile avukatlık yemini ederek ruhtasını aldı. Kendisine başarılı bir meslek hayatı diliyoruz....››

DETAYLAR

HUKUK EĞİTİMİ VE AVUKATLIK MESLEĞİ SÖYLEŞİSİ

Büromuz avukatlarından Av. Batuhan SEVERCAN ile Av. Asena ÖZCAN SEVERCAN, Adapazarı Özel Enka Okullarında gerçekleşen "HUKUK EĞİTİMİ VE AVUKATLIK MESLEĞİ" isimli söyleşide öğrencilerle buluştular. ...››

DETAYLAR

EMSAL KARARLAR

ARŞİV İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL İÇTİHATLAR

© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.