Hazine ve Maliye Bakanlığınca 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı RG'de yayımlanarak 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar ile, 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (01.06.2015 yürürlük tarihli) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının bir kısmında değişiklik yapılmış bulunmaktadır.

 

Bu çalışmamızda, değer kaybına yönelik olanlar hariç sadece cismani zararlara ilişkin tazminatın hesaplanmasına yönelik olarak yapılan değişiklikler ile getirilen yenilikler üzerinde durulmuş, hemen akabinde ise getirilen değişiklik ve yeniliklerin cismani zarar sebebiyle açılan tazminat davalarına olan etkileri incelenmiştir.

 

Konunun tüm detayları ile birlikte incelendiği ve Av. Musa ADIYAMAN tarafından kaleme alınan " Trafik Sigortası Genel Şartlarında 20.03.2020 Tarihinde Yapılan Değişiklik ve Yeniliklerin İncelenmesi " başlıklı makalenin tam metnini "Ekibimiz-Av. Arb. Musa ADIYAMAN-Makaleler" bölümü ile "https://www.hukukihaber.net/trafik-sigortasi-genel-sartlarinda-20032020-tarihinde-yapilan-degisiklik-ve-yeniliklerin-incelenmesi-makale,7748.html" adresinde bulabilirsiniz.

 

 

 

 

 

22 Nisan 2020 Çarşamba
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.