Av. Arb. Asena ÖZCAN SEVERCAN
Av. Arb. Asena ÖZCAN SEVERCAN

1988 Ankara doğumludur. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, avukatlık stajını Ankara Barosu'nda tamamlamış, akabinde 2013 yılında Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 2014 yılında naklini Sakarya Barosu'na aldıran Av. Asena ÖZCAN SEVERCAN,  hukuk büromuzda çalışmaya başlamıştır.

 

Avukatlık stajı ve mesleğinin ilk yıllarında İş Hukuku alanında uzman hukukçular yanında tecrübe ve deneyim edinen avukatımız, İş Hukukuna dayalı dava ve takip işlemlerini başarıyla yönetmektedir.

 

Başlıca çalışma alanı: İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU'dur. Bu kapsamda hizmet sunduğu alanlar kısaca şöyledir:

 • İş hukuku alanında her türlü danışmanlık
 • İşçilik alacakları davası
 • Kıdem, ihbar tazminatı
 • Fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, ücretli yıllık izin alacakları
 • Ücret alacağı davaları
 • Kötü niyet tazminatı davaları
 • Sendikal fesihten kaynaklanan davalar
 • İşe iade davaları
 • Sigortalılığın tespiti davaları
 • Yurt dışı borçlanma davaları
 • İş kazası ve meslek hastalığı davaları
 • Maluliyet ve meslekte kazanma gücü oranlarının tespiti davaları
 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.